Banen
Skrevet av Ben Arne Øksnes   
mandag 22. desember 2008 20:53

Nytraseen ble åpnet på august løpet i 2009. Tilbakemeldingene var svært positive og mange skrøt av det vi har fått til på Vedal de siste årene. Slike tilbakemeldinger er hyggelig og gir oss som står på for klubben lyst og mot til å fortsette med det vi gjør.

 

Gammelt satelittbilde av banen. Dette er før "nybygget" og ny trase er ferdig, men du får en ide om hvordan banen er.

Vi har også planer om nytt klubbhus, og håper å få realisert dette de neste årene.